International Internship

Informacje na temat ofert stypendialnych i zagadnień związanych z zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi:

ERASMUS www.frse.org.pl

NAWA www.nawa.gov.pl

DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) - www.daad.pl

Intensive Programmes http://studyinenglish.ur.krakow.pl/index/site/2464

Program Fulbrighta http://www.fulbright.edu.pl/pl/strona-glowna/

Wyszehradzki Program Stypendialny, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego http://visegradfund.org/home/

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie