International Internship

Informacje na temat ofert stypendialnych i zagadnień związanych z zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi:

ERASMUS www.frse.org.pl

NAWA www.nawa.gov.pl

DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) - www.daad.pl

Intensive Programmes http://studyinenglish.ur.krakow.pl/index/site/2464

Program Fulbrighta http://www.fulbright.edu.pl/pl/strona-glowna/

Wyszehradzki Program Stypendialny, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego http://visegradfund.org/home/

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK