Działalność

Do podstawowych zadań Biura Współpracy i Wymiany Międzynarodowej j należy:

 1. w zakresie współpracy instytucjonalnej:
  1. inicjowanie porozumień o współpracy międzynarodowej z wyłączeniem umów o współpracy gospodarczej i naukowej;
  2. stały kontakt z placówkami dyplomatycznymi krajów znajdujących się w obszarze zainteresowań Uczelni;
  3. współpraca z jednostkami podstawowymi przy opracowywaniu oferty dydaktycznej dla studentów obcokrajowców;
  4. współpraca z firmami świadczącymi usługi rekrutacyjne w celu pozyskiwania kandydatów na studia;
  5. obsługa zagranicznych programów mobilności akademickiej;
 2. w zakresie kształcenia obcokrajowców i wymiany dydaktycznej:
  1. prowadzenie dokumentacji programów i kursów kształcenia realizowanych w języku angielskim;
  2. promocja oraz udzielanie kandydatom cudzoziemcom informacji o aktualnej ofercie edukacyjnej i zasadach rekrutacji;
  3. przygotowywanie i koordynowanie rekrutacji na studia studentów i doktorantów obcokrajowców;
  4. prowadzenie dokumentacji i przedkładanie Prorektorowi ds. Współpracy i Wymiany Miedzynarodowej do zatwierdzenia pod względem merytorycznym sprawozdań dotyczących kształcenia studentów i doktorantów obcokrajowców;
  5. przygotowywanie i organizowanie pobytu oraz obsługa administracyjna zagranicznych grup studenckich;
  6. koordynacja zagranicznych wyjazdów pracowników Uczelni w celach dydaktycznych;
  7. prowadzenie działań zmierzających do większej integracji studentów obcokrajowców.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie