Działalność

Do podstawowych zadań Biura Współpracy i Wymiany Międzynarodowej j należy:

 1. w zakresie współpracy instytucjonalnej:
  1. inicjowanie porozumień o współpracy międzynarodowej z wyłączeniem umów o współpracy gospodarczej i naukowej;
  2. stały kontakt z placówkami dyplomatycznymi krajów znajdujących się w obszarze zainteresowań Uczelni;
  3. współpraca z jednostkami podstawowymi przy opracowywaniu oferty dydaktycznej dla studentów obcokrajowców;
  4. współpraca z firmami świadczącymi usługi rekrutacyjne w celu pozyskiwania kandydatów na studia;
  5. obsługa zagranicznych programów mobilności akademickiej;
 2. w zakresie kształcenia obcokrajowców i wymiany dydaktycznej:
  1. prowadzenie dokumentacji programów i kursów kształcenia realizowanych w języku angielskim;
  2. promocja oraz udzielanie kandydatom cudzoziemcom informacji o aktualnej ofercie edukacyjnej i zasadach rekrutacji;
  3. przygotowywanie i koordynowanie rekrutacji na studia studentów i doktorantów obcokrajowców;
  4. prowadzenie dokumentacji i przedkładanie Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Studenckich do zatwierdzenia pod względem merytorycznym sprawozdań dotyczących kształcenia studentów i doktorantów obcokrajowców;
  5. przygotowywanie i organizowanie pobytu oraz obsługa administracyjna zagranicznych grup studenckich;
  6. koordynacja zagranicznych wyjazdów pracowników Uczelni w celach dydaktycznych;
  7. prowadzenie działań zmierzających do większej integracji studentów obcokrajowców.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK