Przyjazdy gości z zagranicy

W celu ewidencji przyjazdów gości należy ich każdorazowo zgłaszać do Biura Współpracy i Wymiany Międzynarodowej na formularzu.

Świadczenia przysługujące gościom Uczelni (diety pobytowe, koszty zakwaterowania) są ustalane w „umowach szczegółowych” stanowiących załączniki do umów zawieranych przez Uczelnię z partnerami zagranicznymi lub w budżetach realizowanych programów.

Podstawę naliczenia diet pobytowych oraz dofinansowania kosztów zakwaterowania stanowi Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.11.2017.

Uczelnia nie pokrywa kosztów podróży ani ubezpieczenia gości.

W przypadku, gdy zgodnie z zapisami umowy gościowi przysługują diety pobytowe, jego przyjazd należy zgłaszać co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

Świadczenia stypendialne dla studentów i nauczycieli akademickich przyjeżdżających w ramach programu CEEPUS wypłacane są na podstawie oryginału decyzji przesłanej przez Biuro CEEPUS w Warszawie do koordynatora sieci lub opiekuna gościa.

Wszelkie inne  przypadki rozpatrywane są indywidualnie.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie