Przyjazdy gości z zagranicy

W celu ewidencji przyjazdów gości należy ich każdorazowo zgłaszać do Biura Współpracy i Wymiany Międzynarodowej na formularzu.

Świadczenia przysługujące gościom Uczelni (diety pobytowe, koszty zakwaterowania) są ustalane w „umowach szczegółowych” stanowiących załączniki do umów zawieranych przez Uczelnię z partnerami zagranicznymi lub w budżetach realizowanych programów.

Podstawę naliczenia diet pobytowych oraz dofinansowania kosztów zakwaterowania stanowi Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.11.2017.

Uczelnia nie pokrywa kosztów podróży ani ubezpieczenia gości.

W przypadku, gdy zgodnie z zapisami umowy gościowi przysługują diety pobytowe, jego przyjazd należy zgłaszać co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

Świadczenia stypendialne dla studentów i nauczycieli akademickich przyjeżdżających w ramach programu CEEPUS wypłacane są na podstawie oryginału decyzji przesłanej przez Biuro CEEPUS w Warszawie do koordynatora sieci lub opiekuna gościa.

Wszelkie inne  przypadki rozpatrywane są indywidualnie.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK