Wyjazdy Zagraniczne

Zasady rozliczania wyjazdów zagranicznych

Zasady rozliczania kosztów wyjazdów służbowych określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 167) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Pracownicy, doktoranci i studenci ubiegający się o wyjazd za granicę składają w Biurze Współpracy i Wymiany Międzynarodowej Wniosek kandydata na wyjazd za granicę wraz z innymi dokumentami niezbędnymi na wyjazd zagraniczny (informacje na wniosku o wyjazd) najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem wyjazdu.

Wniosek musi być zaakceptowany przez:

  • bezpośredniego przełożonego;
  • Dziekana Wydziału;
  • Pełnomocnika Kwestora ds. finansowych wydziału i dyscyplin naukowych;
  • Koordynatora dyscypliny;
  • Dyrektora Szkoły Doktorskiej/ Kierownika Studium Doktoranckiego (w przypadku doktorantów);
  • Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich (w przypadku studentów).
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK