Wyjazdy Zagraniczne

Samochód prywatny

 

Samochód prywatny

Środkiem transportu w podróży służbowej może być samochód prywatny pracownika, jeśli podróżują nim co najmniej dwie osoby biorące czynny udział w wyjeździe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą, może nastąpić odstępstwo od tej decyzji.
Wymagana jest pisemna prośba pracownika o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego oraz podpisanie stosownej umowy z Uczelnią.

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 5/2023 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 67/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku dotyczącego podróży służbowych oraz diet i innych należności z tego tytułu koszty używania do celów służbowych samochodów niebędących własnością Uczelni rozliczane są według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które wynoszą:

- 0,89 zł/km dla pojazdów o pojemości skokowej silnika do 900 cm3 ,

- 1,15 zł/km dla pojazdów o pojemości skokowej silnika powyżej 900 cm3 ,

- 0,69 zł/km dla motocykla,

- 0,42 zł/km dla motoroweru.

 

Przy zastosowaniu powyższych stawek podlegają zwrotowi koszty przejazdu autostradami oraz opłaty za parkingi w udokumentowanej wysokości.

 
 
 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie