Wyjazdy Zagraniczne

Informacja o wypełnianiu wniosków

Wypełnianie

* Wypełnianie
użycie samochodu prywatnego do celów służbowych

Wniosek kandydata na wyjazd za granicę
i oświadczenie o ubezpieczeniu:

- Wniosek kandydata o wyjazd za granicę

Oświadczenie - (wersja do edycji)

Podanie do Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą: 

Zgoda na użycie samochodu prywatnego – wyjazd zagraniczny

Cel wyjazdu:

  • Aktywny udział w Konferencji

(potwierdzenie od organizatorów konferencji o przyjęciu tematu pracy do programu konferencji, uczestnictwa
w sesji).
Tytuł pracy, (załączyć druk abstraktu)

  • Uczestnictwo w kursie naukowym, (potwierdzenie przyjęcia)
  • Konsultacje naukowe (zaproszenie)
  • Staż naukowy (plan stażu)

Termin złożenia wniosku do BWiWM: min. 10 dni roboczych przed wyjazdem

Ubezpieczenie należy wykupić we własnym zakresie przed wyjazdem.

Istnieje możliwość rozliczenia, po powrocie przy uwzględnieniu kwoty ubezpieczenia (wniosek wyjazdowy).

Podróż samochodem prywatnym rozliczana jest wg stawki:

 

- 0,89 zł/km dla pojazdów o pojemości skokowej silnika do 900 cm3 ,

- 1,15 zł/km dla pojazdów o pojemości skokowej silnika powyżej 900 cm3 ,

- 0,69 zł/km dla motocykla,

- 0,42 zł/km dla motoroweru.

 

Orientacyjne sprawdzenie odległości: kliknij aby zobaczyć na mapie

Akceptacja wniosku przez :

  • bezpośredniego przełożonego
  • Dziekana Wydziału,
  • Pełnomocnika Kwestora ds. finansowych wydziału i dyscyplin naukowych,
  • Koordynatora dyscypliny
  • Dyrektora Szkoły Doktorskiej/kierownika Studium Doktoranckiego (w przypadku doktorantów),
  • Prorektora ds. Kształcenia(w przypadku studentów).

Rozliczenia kosztów podróży zagranicznej osoba delegowana zobowiązana jest dokonać w terminie 14 dni od daty zakończenia podróży.

Wypełnienie ewidencji przebiegu pojazdu po powrocie i złożenie wraz z rozliczeniem
Wzór: Ewidencja przebiegu pojazdu

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie