Wyjazdy Zagraniczne

Rozliczenia

Termin Konferencji - Jeżeli opłatę związaną z uczestnictwem w konferencji naukowej, kursie naukowym dokonano w danym roku, a termin konferencji przypada w roku następnym,  to faktura zostanie rozliczona z datą wykonania usługi.  Szczególnie jest to istotne w przypadku grantów i projektów badawczych, których termin zakończenia przypada wcześniej niż termin realizacji usługi, gdyż koszty uczestnictwa nie mogą być zaksięgowane przed ich ostatecznym rozliczeniem.

Rozliczenia kosztów podróży zagranicznej osoba delegowana zobowiązana jest dokonać w terminie 14 dni od daty zakończenia podróży. Do rozliczenia kosztów podróży wyjeżdżający załącza wyłącznie oryginały faktur wystawionych na

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
(University of Agriculture in Krakow
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow Poland)


zawierające również imię i nazwisko osoby korzystającej z usługi, potwierdzające poszczególne wydatki w walucie otrzymanej zaliczki, nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie