Logo HR excellence

Uniwersytet Rolniczy  w Krakowie ubiega się o uzyskanie logo HR Excellence in Research. Przyznaje je Komisja Europejska instytucjom badawczym, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca (European Charter for Researchers) i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) – kluczowych dokumentów europejskiej polityki w zakresie zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców.

 

Europejska Karta Naukowca

Przedstawia prawa i obowiązki, którym podlegają naukowcy, instytucje ich zatrudniające a także organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych, których celem jest stworzenie atrakcyjnego i otwartego rynku pracy dla naukowców. Dokument jest skierowany do wszystkich pracowników naukowych na terenie Unii Europejskiej  zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Zostały w niej zapisane wszelkie uwagi aby podnieść atrakcyjność zawodu naukowca oraz zwiększyć mobilność badaczy, nie tylko międzynarodową, lecz również międzysektorową, a więc pomiędzy nauką a biznesem. Zalecenia zebrane w Kodeksie mają z kolei sprawić, by zasady rekrutacji były otwarte dla wszystkich, bardziej przejrzyste i porównywalne na poziomie międzynarodowym.

Głównym założeniem karty jest przestrzegania przepisów krajowych i regionalnych przez naukowców jak i pracodawców.  

 

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Przedstawia regulacje w zakresie rekrutacji naukowców, które powinny być respektowane i przestrzegane  przez ich pracodawców aby zapewnić równość w traktowaniu pracowników naukowych zatrudnionych w Europie. 
  • Regulacje zapisane w dokumentach mają na celu gwarancję przestrzegania jakości zasad procesu rekrutacji oraz równość w  traktowaniu wszystkich kandydatów. Kodeks jest dodatkowym zapisem do Europejskiej Karcie Naukowca.
  • Reguły Kodeksu i Karty Naukowca obejmują m.in. proces rekrutacji, wybór kadr, stażu pracy, zatrudniania pracowników ze stopniem doktora, oceny dorobku naukowego, a także uznawania wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia w zakresie mobilności.

 

Pełna treść  Karty oraz Kodeksu można odnaleźć pod linkiem:

https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/karta_i_kodeks_broszura_pl.pdf

 

Zespół monitorujący wdrożenie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie :

 

 

Dowiedz się więcej:

https://www.euraxess.pl/pl

Lista podmiotów w Polsce  które otrzymały logo HR excellence in Research :

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#show_POLAND

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie